Cinque Terre

ติดต่อเรา


โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
ติดต่อเรา 074-609617 หรือ 062-6948495 Email: scius.tsu@gmail.com


ดู โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า