Cinque Terre

กำหนดการรับสมัคร นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

1. ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561
เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์ https://apply.mwit.ac.th/pyk/
ประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา 2562 เอกสารประกาศ

2. สอบคัดเลือกรอบแรก
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
      เวลา                       วิชาสอบ                             ครอบคลุมเนื้อหา
09.00-11.30 น.         วิชาคณิตศาสตร์         ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13.00 - 15.30 น.       วิชาวิทยาศาสตร์        ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ทางเว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/