กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ᴛɪᴍᴇ ғʟɪᴇs ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs sᴛᴀʏ.
เวลาเดินไปข้างหน้า ความทรงจำยังคงอยู่
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565" ณ หอประชุม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้ นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความประทับใจและยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน