ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั้งหมด 22 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  • สาขาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์