ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอง
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอประกาศ "รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบสอง"
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณทุก ๆ ท่าน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้