ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565"

ดังรายละเอียดแนบต่อไปนี้ : https://drive.google.com/.../1axuco3AbBBe9U8UJ...
โดยกำหนดการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯ
ใน "วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565" เวลา 07.00 - 12.00 น.
ทั้งนี้โครงการฯ อนุญาตให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัว 1 คน มากับผู้ปกครองได้เพียง 1 ท่าน ในการมอบตัวและทำสัญญาเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตราการเฝ้าระวัง COVID-19 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
พร้อมทั้งให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมทุกคน ส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยส่งผลตรวจผ่านช่องทาง https://forms.gle/1ieC8pPo2kTz1quB9

**โปรดส่งผลตรวจ ATK ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 14.00 น.**
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 062-281-8646

#SCiUS
#SCiUS_TSU