ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบรอบแรก (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผลสอบรอบแรก :
https://drive.google.com/file/d/1xextG2-Folsrxnoi6uUOH2f-k2Q8a7sI/view?fbclid=IwAR0mwevxLRkKgt7f0kdFdeIDdDoYnPPH6Dow0IG-Du9x-cM9knSBKZYDaHo
--------------------------------------------------------------
รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง :
1. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบรอบสอง จำนวน 700 บาท ระหว่างวันที่ 3 – 13 มกราคม 2566
โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง
ชื่อบัญชี โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ บัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่ 408 – 078341 – 0
2. ดาวน์โหลดและส่งเอกสารมายัง E – mail (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) : scius.tsu@gmail.com ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 เท่านั้น !!! โดยมีเอกสารดังนี้
2.1 แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง
https://drive.google.com/file/d/1QA7n69EtBUcC0L0apXyu536GiDClj1Ye/view?fbclid=IwAR12f7X4v0rfmedSV-MIivPiMJREJZ85eF5LGWXcLDXZavKACHxeceshPUA
2.2 แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ทาง
*** กรณีนักเรียนที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เท่านั้น !!!
3. นำหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับตัวจริง) มายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
--------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม โทร : 06-2281-8646 หรือเพจ Facebook : โครงการ วมว. - มทษ.