ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2566 รอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2566 รอบสอง
ส่งเอกสาร "ใบมอบตัว" และ "สัญญามอบตัว" ซึ่งสามารถโหลดได้ดังลิงก์
มาทางอีเมลโครงการฯ (scius.tsu@gmail.com)
ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
ผู้ที่มีความประสงค์สละสิทธิ์โปรดแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์มาทางอีเมลล์โครงการฯ (scius.tsu@gmail.com)
ภายในศุกร์วันที่ 3 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 15.00 น.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนและขอขอบคุณในความร่วมมือ