กิจกรรม

กิจกรรม เเข่งขันการประกวด “ Miss and Master M.4 TSU นักเรียนชั้น ม.4 " วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
รายวิชาหลักการอ่านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ Natasha Louise Mann. อาจารย์ผู้สอน จัดกิจกรรม เเข่งขันการประกวด “ Miss and Master M.4 TSU “ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการ วมว.- ม.ทักษิณ VS โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ และอาจารย์อิมรอน วาเล๊าะเเต อาจารย์ประจำโครงการ ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 5 คน และ ผลการแข่งขันดังนี้
  • ชนะเลิศ Master M.4 TSU ได้แก่ Chalantorn Nongnoul (Martin) from SATIT-TSU
  • ชนะเลิศ Miss M.4 TSU ได้แก่ Chanya Sutjaritturakan (Mameow) from SCiUS-TSU
  • Popular vote ได้แก่ Apimuk Nucharoun (Koon) from SCiUS-TSU