กิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ต่างประเทศ) ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 12 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 #โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
ได้ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ต่างประเทศ) ณ ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับ #นักเรียนทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 31 คน เข้าทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชมบรรยากาศและสัมผัสอากาศหนาวกันแบบจุใจ (อุณหภูมิติดลบ)
ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน ระบบนิเวศ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับสากลและผ่อนคลายพร้อมเปิดรับพลังงานบวกก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะอาจารย์ประจำโครงการฯ คุณครูและเจ้าหน้าที่ไกด์ ร่วมดูแลให้ความรู้ ความปลอดภัย ตลอดการเดินทาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : shorturl.at/hmwHX